Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2019 08:53 UCHWAŁA NR 129.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
14.05.2019 08:52 UCHWAŁA NR 128.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
14.05.2019 08:50 UCHWAŁA NR 127.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
14.05.2019 08:49 UCHWAŁA NR 126.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 213 m2 oraz gruntu o powierzchni 276 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
14.05.2019 08:13 UCHWAŁA NR 125.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomością, oznaczoną jako działka ewid. nr 9671/8, położoną w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność Gminy Sucha Beskidzka, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, będącą w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej oraz na zawarcie umowy w tym zakresie
06.05.2019 11:41 UCHWAŁA NR 123.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
06.05.2019 11:41 UCHWAŁA NR 124.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
06.05.2019 11:40 UCHWAŁA NR 122.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
06.05.2019 11:27 UCHWAŁA NR 121.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
06.05.2019 10:53 UCHWAŁA NR 120.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
06.05.2019 10:52 UCHWAŁA NR 119.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 106.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.
06.05.2019 10:49 UCHWAŁA NR 118.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji
06.05.2019 10:43 UCHWAŁA NR 117.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Kapituły, przyznającej Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz honorowy tytuł „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”.
06.05.2019 10:41 UCHWAŁA NR 116.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
06.05.2019 10:35 UCHWAŁA NR 115.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego za rok 2018
06.05.2019 10:34 UCHWAŁA NR 114.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
06.05.2019 10:30 UCHWAŁA NR 113.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
06.05.2019 09:48 UCHWAŁA NR 112.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej działań zmierzających do wykonania drzwi wewnętrznych w budynku ZS im. W. Goetla oraz przebudowy schodów zewnętrznych
06.05.2019 09:40 UCHWAŁA NR 111.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
06.05.2019 09:38 UCHWAŁA NR 110.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie określenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
06.05.2019 09:25 UCHWAŁA NR 109.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
06.05.2019 09:20 UCHWAŁA NR 108.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
30.04.2019 10:09 UCHWAŁA NR 107.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
30.04.2019 10:08 UCHWAŁA NR 106.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
10.04.2019 09:15 UCHWAŁA NR 105.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja

1 2 3 4 następna