Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2019 10:48 UCHWAŁA NR 74.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań związanych z prowadzeniem eksperymentu w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w latach 2019-2024
12.02.2019 10:26 UCHWAŁA NR 73.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.02.2019 10:24 UCHWAŁA NR 72.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.02.2019 10:21 UCHWAŁA NR 71.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski.
12.02.2019 10:20 UCHWAŁA NR 70.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2018.
12.02.2019 10:19 UCHWAŁA NR 69.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
12.02.2019 10:12 UCHWAŁA NR 68.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
12.02.2019 10:08 UCHWAŁA NR 67.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
12.02.2019 10:07 UCHWAŁA NR 66.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
12.02.2019 10:00 UCHWAŁA NR 65.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
12.02.2019 09:56 UCHWAŁA NR 64.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.02.2019 09:53 UCHWAŁA NR 63.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.02.2019 09:52 UCHWAŁA NR 62.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.02.2019 09:44 UCHWAŁA NR 61.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania wersalki i telewizora na doposażenie mieszkania chronionego zlokalizowanego w budynku internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
12.02.2019 09:42 UCHWAŁA NR 60.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

1 2 następna