Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2020 12:47 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XIX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
08.07.2020 11:24 UCHWAŁA NR 0007/XIX/148/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2024.
08.07.2020 11:24 UCHWAŁA NR 0007/XIX/149/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka w 2020 r.
08.07.2020 11:11 UCHWAŁA NR 0007/XIX/147/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.07.2020 11:10 UCHWAŁA NR 0007/XIX/146/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2019 rok
08.07.2020 11:06 UCHWAŁA NR 0007/XIX/145/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2019 rok.
08.07.2020 11:03 UCHWAŁA NR 0007/XIX/144/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
08.07.2020 10:55 UCHWAŁA NR 0007/XIX/143/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
09.06.2020 12:47 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVIII sesji Rady Powiatu 28 maja 2020 r
09.06.2020 12:39 UCHWAŁA NR 0007/ XVIII/142/202 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu suskiego
09.06.2020 12:19 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/141/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Suskiego od 1 września 2020 r.
09.06.2020 12:18 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/140/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu oraz zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu dla Malopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
09.06.2020 12:17 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/139/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzów w 2020 r.
09.06.2020 12:07 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/138/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
09.06.2020 10:44 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/137/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
09.06.2020 10:34 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/136/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
09.06.2020 10:28 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/135/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 31,70 m2 i 26,04 m2.
27.04.2020 12:58 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVII sesji Rady Powiatu 23 kwietnia 2020 r.
27.04.2020 12:57 UCHWAŁA NR 0007/XVII/134/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
27.04.2020 12:54 UCHWAŁA NR 0007/XVII/133/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 09:57 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVI sesji Rady Powiatu 26 marca 2020 r.
30.03.2020 13:00 UCHWAŁA NR 0007/XVI/132/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi według właściwości
30.03.2020 12:58 UCHWAŁA NR 0007/XVI/131/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
30.03.2020 12:57 UCHWAŁA NR 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
30.03.2020 12:46 UCHWAŁA NR 0007/XVI/129/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

1 2 następna