Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2020 10:32 UCHWAŁA NR 299.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
31.01.2020 10:31 UCHWAŁA NR 298.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.
31.01.2020 10:25 UCHWAŁA NR 297.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2019.
28.01.2020 09:38 UCHWAŁA NR 296.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
28.01.2020 09:36 UCHWAŁA NR 295.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
28.01.2020 09:35 UCHWAŁA NR 294.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
28.01.2020 09:34 UCHWAŁA NR 293.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 288.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez Powiat Suski w 2020 roku.
28.01.2020 09:31 UCHWAŁA NR 292.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu i użyczenia z dotychczasowymi podmiotami.
17.01.2020 10:17 UCHWAŁA NR 291.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie na 2020 rok.
17.01.2020 10:15 UCHWAŁA NR 290.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 r.
15.01.2020 10:59 UCHWAŁA NR 289.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
15.01.2020 10:55 UCHWAŁA NR 288.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez Powiat Suski w 2020 roku.
15.01.2020 10:54 UCHWAŁA NR 287.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością Powiatu Suskiego w celu wykonania nowego obwodu napowietrznego nN, wymianę istniejących przewodów nN i wymianę słupa, na działce ewid. nr 19/95, położonej w Juszczynie, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi oraz na zawarcie umowy w tym zakresie.