Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2020 12:37 UCHWAŁA NR 424.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
12.08.2020 12:29 UCHWAŁA NR 423.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
12.08.2020 12:28 UCHWAŁA NR 422.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
12.08.2020 12:27 UCHWAŁA NR 421.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz "Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
12.08.2020 12:25 UCHWAŁA NR 420.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
12.08.2020 12:24 UCHWAŁA NR 419.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
12.08.2020 12:23 UCHWAŁA NR 418.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
12.08.2020 12:22 UCHWAŁA NR 417.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
12.08.2020 12:12 UCHWAŁA NR 416.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do złożenia wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami, upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w tym zakresie - o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”- Moduł III Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
12.08.2020 12:09 UCHWAŁA NR 415.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na udostępnienie zjazdu publicznego znajdującego się na działce ewid. nr 2221/2, położonej w Jordanowie, będącej własnością Powiatu Suskiego, oddanej w bezpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz na ustanowienie służebności w tym zakresie, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 6151.
10.08.2020 11:37 UCHWAŁA NR 414.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łętowni do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn."Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
10.08.2020 11:36 UCHWAŁA NR 413.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn."Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
10.08.2020 11:35 UCHWAŁA NR 412.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
10.08.2020 11:34 UCHWAŁA NR 411.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
10.08.2020 11:33 UCHWAŁA NR 410.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
10.08.2020 11:32 UCHWAŁA NR 409.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
10.08.2020 11:31 UCHWAŁA NR 408.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
10.08.2020 11:17 UCHWAŁA NR 407 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.08.2020 11:16 UCHWAŁA NR 406.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.08.2020 10:53 UCHWAŁA NR 405.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sucha Beskidzka, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
10.08.2020 10:47 UCHWAŁA NR 404.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.08.2020 10:36 UCHWAŁA NR 403.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.08.2020 10:35 UCHWAŁA NR 402.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. nr 5716/1, położoną w Makowie Podhalańskim, stanowiącą własność Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, w celu budowy przyłącza gazowego do budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Halniak” w Makowie Podhalańskim.
10.08.2020 10:12 UCHWAŁA NR 401.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.08.2020 10:02 UCHWAŁA NR 400.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok

1 2 3 4 5 6 następna