Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2021 11:13 UCHWAŁA NR 630.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim pierwszej umowy użyczenia części działki ewid. nr 7400, będącej własnością Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie SOSW w Makowie Podhalańskim, z nowym podmiotem.
24.05.2021 11:12 UCHWAŁA NR 629.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem.
24.05.2021 11:11 UCHWAŁA NR 628.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
24.05.2021 11:10 UCHWAŁA NR 627.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
24.05.2021 10:48 UCHWAŁA NR 626.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania komisji dokonującej zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
24.05.2021 10:41 UCHWAŁA NR 625.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
24.05.2021 10:14 UCHWAŁA NR 624.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia „regulaminu funkcjonowania parkingu strzeżonego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zlokalizowanego pod adresem 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5
24.05.2021 10:13 UCHWAŁA NR 623.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
24.05.2021 09:37 UCHWAŁA NR 622.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p. n.: Rozbudowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej.
24.05.2021 09:33 UCHWAŁA NR 621.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie infokiosku stanowiącego własność powiatu suskiego gminie Sucha Beskidzka.
06.05.2021 11:16 UCHWAŁA NR 620.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność powiatu suskiego na rzecz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
06.05.2021 11:15 UCHWAŁA NR 619.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania szkołom wyposażenia/doposażenia i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektów "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II" oraz "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddzialanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
06.05.2021 11:14 UCHWAŁA NR 618.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
06.05.2021 11:13 UCHWAŁA NR 617.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
06.05.2021 10:51 UCHWAŁA NR 616.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
06.05.2021 10:46 UCHWAŁA NR 615.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego za rok 2020
06.05.2021 10:40 UCHWAŁA NR 614.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
06.05.2021 10:38 UCHWAŁA NR 613.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
06.05.2021 10:37 UCHWAŁA NR 612.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
06.05.2021 09:44 UCHWAŁA NR 611.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku drewnianego położonego na działce ewid. nr 503/15 w Sidzinie, będącego własnością Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
23.04.2021 09:42 UCHWAŁA NR 610.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
23.04.2021 09:41 UCHWAŁA NR 609.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
23.04.2021 09:39 UCHWAŁA NR 608.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
23.04.2021 09:38 UCHWAŁA NR 607.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce ewid. nr 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej, będącej własnością Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
23.04.2021 09:31 UCHWAŁA NR 606.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok

1 2 3 4 następna