Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2011 11:57 0049/III/12/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011
14.01.2011 11:56 0049/III/11/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2011 rok
14.01.2011 11:54 0049/III/10/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2011 rok
14.01.2011 11:53 0049/III/9/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza
14.01.2011 11:51 0049/III/8/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2011
14.01.2011 11:48 0049/III/7/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
14.01.2011 11:46 0049/III/6/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
14.01.2011 11:42 0049/III/5/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
28.12.2010 13:08 0049/II/4/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenie jej składu osobowego
28.12.2010 13:07 0049/ I/3/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Starosty
28.12.2010 13:05 0049/I /2/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Suskiego
28.12.2010 13:03 0049/ I/1/10 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego