Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2012 10:49 0007/XIV/106/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wystąpienia z apelem sprzeciwiającym się planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
11.01.2012 10:46 0007/XIV/105/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2012 rok
11.01.2012 10:44 0007/XIV/104/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady ds. opracowania Statutu Powiatu Suskiego, przedmiotu jej działania, liczebności oraz składu osobowego
11.01.2012 10:42 0007/XIV/103/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej
11.01.2012 10:39 0007/XIV/102/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
11.01.2012 10:37 0007/XIV/101/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
11.01.2012 09:56 0007/XIV/100/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
11.01.2012 09:54 0007/XIII/99/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Starostę Suskiego III Kadencji Rady Powiatu Suskiego
11.01.2012 09:50 0007/XIII/98/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia skargi na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz Starosty i Wicestarosty Suskiego III Kadencji Rady Powiatu Suskiego
11.01.2012 09:48 0007/XIII/97/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej samochodu specjalistycznego - ambulansu
11.01.2012 09:46 0007/XIII/96/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zespołu prądotwórczego
11.01.2012 09:44 0007/XIII/95/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wystąpienia z apelem sprzeciwiającym się zamiarowi likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
11.01.2012 09:42 0007/XIII/94/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
11.01.2012 09:12 0007/XIII/93/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
11.01.2012 09:09 0007/XII/92/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2011 rok
22.11.2011 12:42 0007/XII/91/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Stryszawa w 2011 r.
22.11.2011 12:39 0007/XII/90/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
22.11.2011 12:37 0007/XII/89/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
22.11.2011 12:35 0007/XI/88/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego
22.11.2011 12:34 0007/XI/87/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego
22.11.2011 12:32 0007/XI/86/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0049/XXIV/195/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
20.10.2011 10:03 0007/XI/85/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
20.10.2011 10:01 0007/XI/84/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
20.10.2011 09:59 0007/XI/83/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim
20.10.2011 09:58 0007/XI/82/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni

1 2 3 4 następna