Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2012 09:13 158.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
08.02.2012 09:10 157.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
08.02.2012 09:08 156.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 10:12 155. 2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
09.01.2012 10:09 154.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych, szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Suskiego
09.01.2012 10:07 153.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
09.01.2012 10:05 152.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
09.01.2012 10:04 151.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
09.01.2012 10:01 150.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2012.
09.01.2012 09:59 149.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 09:57 148.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 09:55 147.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni P. mgr Romana Dyrcza
19.12.2011 11:33 146.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 11:31 145.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 11:27 144.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

1 2 3 4 5 6 następna