Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2013 13:07 0007/XXIV/181/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia skarg na działalność Zarządu Powiatu Suskiego oraz Starosty Suskiego jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu Suskiego
03.01.2013 13:05 0007/XXIV/180/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2013 rok
03.01.2013 13:04 0007/XXIV/179/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2013.
03.01.2013 13:03 0007/XXIV/178/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia 3 – letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suskim na lata 2013-2015
03.01.2013 13:02 0007/XXIV/177/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
03.01.2013 13:00 0007/XXIII/176/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
03.01.2013 12:59 0007/XXIII/175/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zlecenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki rozpatrzenia postulatów i skarg złożonych przez Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności Pracy i Inwalidztwa w Jordanowie.
03.01.2013 12:58 0007/XXIII/174/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
03.01.2013 12:57 0007/XXIII/173/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy, nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku przy ul. Kościelnej 5 b.
03.01.2013 12:55 0007/XXIII/172/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
03.01.2013 12:53 0007/XXIII/171/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
21.11.2012 09:52 0007/XXII/170/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2012 rok
21.11.2012 09:49 0007/XXII/169/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy, nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku przy ul. Kościelnej 5b.
21.11.2012 09:48 0007/XXII/168/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
21.11.2012 09:46 0007/XXII/167/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XVIII/140/2012 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

1 2 3 4 5 następna