Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2013 11:15 0007/XXIV/179/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2013
03.01.2013 13:14 0007/XXIII/171/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
12.12.2012 10:35 0007/XXIII/174/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
08.11.2012 09:20 0007/XXII/167/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XVIII/140/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
08.11.2012 09:18 0007/XXII/166/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
08.11.2012 09:16 0007/XXII/163/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
08.10.2012 10:19 0007/XXI/157/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
08.10.2012 10:17 0007/XXI/160/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIV/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
08.10.2012 10:12 0007/XXI/159/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie włączenia do Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie placówki oświatowo – wychowawczej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie.
20.08.2012 13:24 0007/XX/155/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie
20.08.2012 13:22 0007/XX/156/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jordanowie
03.08.2012 08:48 0007/XVIII/137/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Suskiego
03.08.2012 08:44 0007/XIX/150/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich .
03.08.2012 08:40 0007/XIX/148/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
03.07.2012 13:50 0007/XVIII/135/2012 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok

1 2 następna