Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2014 11:34 0007/XXXIV/249/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi
08.01.2014 11:33 0007/XXXIV/248/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2014 rok
08.01.2014 11:32 0007/XXXIV/247/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 października 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
08.01.2014 11:30 0007/XXXIV/246/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego.
08.01.2014 11:27 0007/XXXIV/245/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
08.01.2014 11:25 0007/XXXIV/244/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
08.01.2014 11:23 0007/XXXIII/243/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego
08.01.2014 11:18 0007/XXXIII/242/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2014.
08.01.2014 11:17 0007/XXXIII/241/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w 2013 r.
08.01.2014 11:15 0007/XXXIII/240/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
22.11.2013 10:10 0007/XXXII/239/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. K. na Starostę i Wicestarostę Suskiego
22.11.2013 10:09 0007/XXXII/238/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
22.11.2013 09:56 0007/XXXII/237/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
22.11.2013 09:53 0007/XXXII/236/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
22.11.2013 09:52 0007/XXXII /235/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 września 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
22.11.2013 09:25 Nr 0007/XXXII/234/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2013 rok
22.11.2013 09:24 0007/XXXII/233/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej
22.11.2013 09:22 0007/XXXII/232/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
22.11.2013 09:20 0007/XXXII/231/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
22.11.2013 09:18 0007/XXXII/230/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
22.11.2013 09:16 0007/XXXII/229/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Suskiego
22.11.2013 09:57 0007/XXXII/228/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Suskiego
24.09.2013 08:48 0007/XXXI/227/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana A. K.
24.09.2013 08:45 0007/XXXI/226/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 października 2012 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
24.09.2013 08:44 0007/XXXI/225/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej.

1 2 3 następna