Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2021 07:23 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej"
11.01.2021 07:16 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego w części: II A oraz VA prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka k oordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego w powiecie suskim II
30.12.2020 14:38 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
30.12.2020 13:09 Zawiadamienie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Realizacja zadań wynikających z program u kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego w powiecie suskim”
22.12.2020 11:31 Wynik postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
18.12.2020 13:32 Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
17.12.2020 13:55 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.) „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim”
10.12.2020 12:17 Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
07.09.2020 11:23 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - III”
26.08.2020 07:14 Ogłoszenie o zamówieniu na "W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - III”
17.08.2020 12:39 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo- zdrowotno- integracyjnego dla uczestników projektu pt.: ”Aktywni mogą więcej II” 2020r.
29.07.2020 17:56 Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo- zdrowotno- integracyjnego dla uczestników projektu pt.: ”Aktywni mogą więcej II” 2020"
22.05.2020 09:18 ZAWIADOMIENIE o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia”
06.05.2020 11:29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia."
02.01.2020 09:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w części IIIA, IVA, VA, VIIA, VIIIA, IXA, XA, XIA, XIIA, XIIIA, XIVA, XVA prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim- II”
16.12.2019 14:34 Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
12.12.2019 12:35 Zawiadamie o udzieleniu zamówienia publicznego w części : I, II, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XXII prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim”
03.12.2019 14:19 Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim”
18.09.2019 09:29 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni mogą więcej II”.
03.09.2019 12:26 Ogłoszenie o zamówieniu "Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu szkoleniowo - zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu "Aktywni mogą więcej II"
28.05.2019 12:14 Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia.
10.05.2019 21:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia.
06.05.2019 07:24 Zawiadamienie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Realizacja zadań dotyczących organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
15.04.2019 20:00 Ogłoszenie o zamówieniu na "Realizacja zadań dotyczących organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno opiekuńczego w Makowie Podhalańskim."
22.03.2019 12:39 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Realizacja zadań dotyczących organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w Makowie Podhalańskim”

1 2 następna