Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2021 08:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wydaniu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków (działającej przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Pochłopień) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego na działce nr ewid. 710/3 w naprawie oraz na pobór wód podziemnych.
08.04.2021 14:03 Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie KR.RUZ.4210.26.2021. MLP z dnia 06.04.2021 r. w sprawie wydania na wniosek spółki PKP Polskie Linie kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zad. nr 1 pn.: " Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Chabówka-Zakopane"
01.03.2021 11:21 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wszczęciu postępowania (z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa działającej poprzez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Juraszek - Mroncz) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Chabówka - Zakopane" realizowanego w ramach zadania pn. Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane linia kolejowa nr 97 Skawina - Żywiec od km 45,418 do km 47,184, linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka od km 0,504 do km 32,996 oraz od km 33,858 do km 35,313" realizowanej w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1043) oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.