Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2019 08:10 WG-II.6821.73.2017 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: WG-II.6821.73.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8198 o pow. 0,0690 ha, położonej w Stryszawie
14.05.2019 08:08 WG-II.6821.71.2017 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 31 grudnia 2018 r. znak: WG-II.6821.71.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5014/1 o pow. 0,0979 ha, nr 5017/1 o pow. 0,3460 ha i nr 5017/4 o pow. 0,4483 ha, położonej w Lachowicach
14.05.2019 07:30 WG-II.6821.7.2016 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 31 grudnia 2018 r. znak: WG-II.6821.7.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4046 o pow. 0,1279 ha i nr 4047 o pow. 0,4255 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej
26.04.2019 09:07 Informacja Starosty Suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
12.04.2019 13:31 Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Suskim za rok 2018
10.04.2019 10:13 WG. 6621.9.45.2018. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
26.03.2019 08:58 WA.6740.1.35.2019.AAR Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi powiatowej nr K1677 w km 23-940 – 24-140 w miejscowości Osielec w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+ 080 oraz w km 24+080 do 24+140”
26.02.2019 13:12 WG-II.6821.9.2018 1) Decyzja Starosty Suskiego z dnia 25 lutego 2019 r. znak: WG-II.6821.9.2018 o zezwoleniu Tauronowi Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 19.11.2018 r. znak: WG-II.6821.9.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 3747 o pow. 0,2205 ha i nr 3749 o pow. 0,1848 ha, położonej w Lachowicach
25.01.2019 09:15 WA.6740.1.526.2017.AWS Decyzja Starosty Suskiego nr 57/19 znak WA.6740.1.526.2017.AWS zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna: budynku głównego zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynku portierni, suszarni kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej, wolnostojącej linii do cięcia bali, ekranów akustycznych, sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energii elektrycznej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej studni, zbiorni-ków p.poż, dwóch oczek wodnych, budowa parkingów i dróg manewrowych, instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia na działkach ewid. nr: 1647, 1648, 1650/2 – obręb Jordanów.