Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 11:36 WA.6743.1.54.2019 Przebudowa ściany szczytowej budynku z drewnianej konstrukcji na murowaną w budynku mieszkalnym.
16.12.2019 10:51 WA.6743.1.53.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych drogi powiatowej NR 1689K.
02.12.2019 08:18 WA.6743.1.52.2019 Budowa i przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w Jordanowie-odcinek A.
28.11.2019 09:55 WA.6743.1.51.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
22.11.2019 08:29 WA.6743.1.50.2019 Rozbudowa sieci gazowej ŚR/PR Dz 160, 90,63 PE wraz z budową 5 przyłączy gazu 40, 32, 25 PE.
21.11.2019 07:08 WA.6743.1.49.2019 Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MP a wraz z przyłączem gazowym.
18.11.2019 07:54 WA.6743.1.48.2019 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.
04.11.2019 08:27 WA.6743.1.47.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek F.
04.11.2019 08:22 WA.6743.1.46.2019 Budowa odcinka sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2 o długości całkowitej 86m.
31.10.2019 08:08 WA.6743.1.45.2019 Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową dwóch przyłączy gazu r/c PE 32
31.10.2019 07:51 WA.6743.1.44.2019 Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową dwóch przyłączy gazu r/c PE 32 .
18.10.2019 08:45 WA.6743.1.43.2019 Budowa odcinka sieci gazowej Ś/C dn63 PE100 SDR11 z przyłączem gazu ziemnego do budynku jednorodzinnego dn25 PE100 RC SDR11
14.10.2019 08:40 WA.6743.1.42.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV; oświetlenia przejścia dla pieszych drogi krajowej DK 28.
14.10.2019 08:31 WA.6743.1.41.2019 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
08.10.2019 14:23 WA.6743.1.40.2019 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi-etap II.
27.09.2019 09:50 WA.6743.1.39.2019 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budzów- etap 1.
27.09.2019 09:35 WA.6743.1.38.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek G.
16.09.2019 08:11 WA.6743.1.37.2019 Budowa odcinków sieci kanalizacji sianitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej we wsi Zawoja i Skawica.
16.09.2019 07:47 WA.6743.1.36.2019 Budowa odcinków sieci kanalizacji sianitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej we wsi Zawoja .
04.09.2019 12:18 WA.6743.1.35.2019 Zgłoszenie robudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przpompownią ścieków w Łętowni
29.08.2019 07:57 WA.6743.1.34.2019 Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
28.08.2019 08:33 WA.6743.1.33.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV w miejscowości Budzów
28.08.2019 08:19 WA.6743.1.32.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów
26.08.2019 13:36 WA.6743.1.31.2019 Rozbudowa sieci gazowej PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu r/c PE dn 25 do budynków mieszkalnych w miejsowości Sucha Beskidzka na działkach nr ewid. 10300, 10262, 10263, 10261, 10260, 10259
16.08.2019 07:53 WA.6743.1.30.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1 2 3 następna