Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 09:46 WA.6743.1.38.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej
10.08.2020 11:49 WA.6743.1.37.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego.
29.07.2020 13:34 WA.6743.1.36.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego, przebudowa ściany zewnętrznej, rozbiórka schodów zewnętrznych
28.07.2020 08:42 WA.6743.1.35.2020 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia
23.07.2020 12:22 WA.6743.1.34.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączami PE DN 25SDR 11.
23.07.2020 08:21 WA.6743.1.32.2020 Budowa przyłącza elektroenergetycznego złożonego ze stali transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.
22.07.2020 14:56 WA.6743.1.33.2020 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
21.07.2020 13:13 WA.6743.1.31.2020 Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oraz rozbiórka i budowa przyłączy elektroenergetycznych 0,4kV.
21.07.2020 13:00 WA.6743.1.30.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
20.07.2020 12:02 WA.6743.1.29.2020 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: elektryczną, c.o, wodna i kanalizacyjną
14.07.2020 07:25 WA.6743.1.28.2020 Zgłoszenie budowy sieci
09.07.2020 12:51 WA.6743.1.27.2020 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.07.2020 14:20 WA.6743.1.26.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego.
22.06.2020 12:33 WA.6743.1.25.2020 Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
22.06.2020 12:01 WA.6743.1.24.2020 Budowa oświetlenia ulicznego.
17.06.2020 11:50 WA.6743.1.23.2020 Rozbiórka i budowa odcinka sieci wodociągowej.
10.06.2020 12:33 WA.6743.1.22.2020 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: elektryczną, c.o., wod-kan, zbiornika na nieczystości ciekłe.
08.06.2020 09:54 WA.6743.1.21.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i przyłącza.
25.05.2020 13:46 WA.6743.1.20.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego -wymiana pokrycia dachowego, montaż okien dachowych i zmiana otworów okiennych, budowa ganku.
20.05.2020 09:16 WA.6743.1.19.2020 Budowa oświetlenia ulicznego.
20.05.2020 08:44 WA.6743.1.18.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na powiększeniu dwóch otworów okiennych w zewnętrznej ścianie budynku.
20.05.2020 08:37 WA.6743.1.17.2020 Budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wyska na działkach ewid. nr 156/8, 156/2, 156/4 obręb Wysoka.
27.04.2020 08:26 WA.6743.1.15.2020 Rozudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11 w miejscowości Sucha Beskidzka.
27.04.2020 08:21 WA.6743.1.16.2020 Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
13.03.2020 13:42 WA.6743.1.14.2020 Przebudowa budynku.

1 2 następna