Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2021 12:26 WA.6743.1.76.2021 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnego.
30.12.2020 12:10 WA.6743.1.81.2020 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
23.12.2020 11:21 WA.6743.1.80.2020 Zgłoszenie budowy- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
14.12.2020 08:48 WA.6743.1.79.2020 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
09.12.2020 10:18 WA.6743.1.78.2020 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.
08.12.2020 09:50 WA.6743.1.77.2020 Budowa instalacji wewmętrznej w budynku służby zdrowia (budynek użytkowanego).
03.12.2020 10:29 WA.6743.1.76.2020 Rozbudowa sieci gazowej PE Dz 63 wraz z przyłączem gazu PE Dz25 do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.12.2020 14:17 WA.6743.1.75.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji transformatorowej Zawoja Przysłop.
27.11.2020 12:47 WA.6743.1.74.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
26.11.2020 09:11 WA.6743.1.73.2020 Budowa odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zawoi.
26.11.2020 08:46 WA.6743.1.72.2020 Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV i odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego oraz demontaż dwóch odcinków istniejących linii napowietrznych kolidujących z rewitalizacją rynku w Jordanowie.
24.11.2020 12:16 WA.6743.1.71.2020 Posadowienie zbiornika LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu.
20.11.2020 14:14 WA.6743.1.70.2020 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
20.11.2020 14:05 WA.6743.1.69.2020 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
20.11.2020 13:58 WA.6743.1.68.2020 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z odcinkiem od ZRP w linii ogrodzenia.
18.11.2020 09:24 WA.6743.1.67.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej
18.11.2020 09:15 WA.6743.1.66.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
18.11.2020 09:06 WA.6743.1.65.2020 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
13.11.2020 07:21 WA.6743.1.64.2020.KM Bubowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV, oświetlenie przejść dla pieszych.
10.11.2020 09:52 WA.6743.1.62.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej
05.11.2020 10:16 WA.6743.1.62.2020 Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
05.11.2020 08:18 WA.6743.1.61.2020.AT Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 400/160/110/90 w m. Zawoja wraz z budową przyłacza gazu dn 25 do budynku Przychodni Zdrowia, przyłącza gazu dn 50 oraz Zespołu Gazowego Q = 100m3/h do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Centrum
28.10.2020 09:45 WA.6743.1.60.2020.AZL Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego.
27.10.2020 09:07 WA.6743.1.59.2020 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
19.10.2020 14:17 WA.6743.1.58.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.

1 2 3 4 następna