Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2021 10:14 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości nr 3857 z działkami sąsiednimi w miejsowości Jordanów.
27.10.2020 15:03 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znakówe granicznych działki 4416 z działkami sąsiednimi w Jordanowie
28.07.2020 10:36 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek położonych w miejscowości Białka
28.07.2020 10:34 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenie punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla obrębu Zawoja
01.07.2020 13:21 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znakówe granicznych działki 4157/1 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
25.06.2020 09:30 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznyh działki nr 5974 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
02.06.2020 12:31 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wznowienia/ wyznaczenia/ ustalenia granic działek 5361, 5368, 9399 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
01.06.2020 14:08 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 397/18, 397/19, 397/31 zdziałkami sąsiednimi w Osielcu
01.06.2020 09:42 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ wyznaczenia/ ustalenia granic działek 17140/14, 17140/19, 17153/6 z działkami sąsiednimi w Zawoi.