Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2021 09:35 WA.6743.1.117.2021 Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
11.06.2021 09:10 WA.6743.1.116.2021 Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
11.06.2021 09:00 WA.6743.1.115.2021 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
07.06.2021 09:49 WA.6743.1.114.2021 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, sieci kablowej nn 0,4kV oraz zestawu złączowo-pomiarowego nn 0,4kV dla zasilania odbiorców.
01.06.2021 10:20 WA.6743.1.113.2021 Budowa budynku mieszkalnego.
31.05.2021 13:16 WA.6743.1.112.2021 Budowa instalacji gazowej w budynku handlowym
31.05.2021 12:16 WA.6743.1.110.2021 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
31.05.2021 12:06 WA.6743.1.111.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Sucha Beskidzka
28.05.2021 08:54 WA.6743.1.109.2021 Rozbudowa sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego.
28.05.2021 08:43 WA.6743.1.108.2021 Rozbudowa sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego.
28.05.2021 08:33 WA.6743.1.107.2021 Rozbudowa sieci gazowej PE 63 oraz budowa przyłącza gazu PE 25 zasilających budynek mieszkalny jednorodzinny.
28.05.2021 08:18 WA.6743.1.106.2021 Rozbudowa sieci gazowej PE 63 oraz budowa dwóch przyłączy gazu PE 25 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnego.
27.05.2021 12:41 WA.6743.1.105.2021 Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego.
27.05.2021 12:29 WA.6743.1.104.2021 Budowa sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2 dł. 154m.
24.05.2021 14:22 WA.6743.1.103.2021 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
20.05.2021 10:21 WA.6743.1.102.2021 Budowa sieci elektroenergetycznej nN stacji transformatorowej Zawoja Jaworskie.
20.05.2021 10:04 WA.6743.1.101.2021 Budowa instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku.
20.05.2021 09:48 WA.6743.1.100.2021 Budowa instalacji gazu dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie.
19.05.2021 10:12 WA.6743.1.99.2021 Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
19.05.2021 10:01 WA.6743.1.98.2021 Przebudowa istniejącego okna na zewnętrzne drzwi techniczne przeciwpożarowe do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w budynku.
17.05.2021 14:26 WA.6743.1.97.2021 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
12.05.2021 07:57 WA.6743.1.96.2021 Budowa instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku.
10.05.2021 09:29 WA.6743.1.95.2021 Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
10.05.2021 07:47 WA.6743.1.94.2021 Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
10.05.2021 07:35 WA.6743.1.93.2021 Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1 2 3 4 5 następna