Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2021 08:25 WG-II.6821.60.2018 Ogłoszenie starosty suskiego o wszczęciu z dniem 31 maja 2021 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 4986 o pow. 0,1681 ha, położonej w Lachowicach.
07.05.2021 13:01 WG-II.6821.33.2021 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pewelce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1068 o pow. 0,3394 ha.
30.04.2021 08:28 WG-II.6821.62.2017 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lachowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5334 o pow. 0,0369 ha
23.04.2021 14:39 Ogłoszenie Starosty Suskiego o o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Stryszawie, oznaczonej jako działki ewid. nr 4646 o pow. 0,1968 ha, nr 4714 o pow. 0,0312 ha, nr 6885 o pow. 0,2164 ha i nr 8505 o pow. 0,1244 ha.
23.04.2021 09:15 WG-II.6821.7.2020 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją z dnia 29.01.2021 r. znak: WG-II.6821.7.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie.
31.03.2021 14:19 WG-II.6821.62.2017 Postanowienie Starosty Suskiego o wznowieniu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Suskiego z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.62.2017 w zakresie pkt 2 ww. decyzji, o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lachowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5334 o pow. 0,0369 ha.
31.03.2021 09:59 WG-II.6821.13.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 30 marca 2021 r. postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lachowicach, ozn. jako działka ewid. nr 3612 o pow. 0,1115 ha
29.03.2021 11:43 WG-II.6821.58.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Stryszawie, ozn. jako działka ewid. nr 4687 o pow. 0,0749 ha.
01.03.2021 11:51 WG. 6621.10.90.2020 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB (obręb Kurów)
01.03.2021 11:49 WG. 6621.8.40.2020 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB ( obręb Osielec)
23.02.2021 12:28 WG-II.6821.60.2018 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4986 o pow. 0,1681 ha, położonej w Lachowicach.
19.01.2021 08:34 Informacja Starosty Suskiego o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jordanowie.
11.01.2021 07:03 Ogłoszenie Starosty Suskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.