Magdalena Sitarz

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Geodezji, kartografi, Katastru i Gospodarki Mieniem