Ryszard Hadka

Stanowisko
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego