Rejestr zmian w biuletynie

07.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek/ stabilizacji punktów granicznych oraz podziału działki 20004/8 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wykonania mapy z projektem podziału dz. 4614/1 i 4618 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek 1177/1, 1177/2, 1175/1, 1176/1 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia, ustalenia punktów granicznych działki nr 4614/1, 4618 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic działek nr 1813/20, 1773/2, 1772/1, 1766/1, 1767/1, 1765/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków graniczych działek nr 76/2, 79/2 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego (Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotamI: W3 z odcinka drogi krajowej nr 28 km 60 + 743 – 61 + 040 W4 z odcinka drogi krajowej nr 28 km 61 + 040 – 61 + 253 (do rowu melioracyjnego) w miejscowości Jordanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego (Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z drogi krajowej nr 28 w km 51 + 953 - 52 + 307 w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki 5948, 5944/5 z działkami sąsiednimi w Osielcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Babicz - korekta za 2018 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jacek Zając - korekta za 2018 rok.pdf"

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych działki 4234/5 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 3700/7, 3700/8 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 175/5 , 175/8, 175/108 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek 1899/33, 1899/5 z działkami sąsiednimi w Skawicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek 7520, 7521/6, 7556, 7561, 7564/1, 7555, 7565, 7566, 7567, 8923 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3473 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna