Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w konkursie ofert złożonych w 2018 r. na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1085 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie budowy sieci kablowej nN w Kurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci napowietrzno-kablowej w Lachowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - wynagrodzeniestarosty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - liczebnośćkomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - harmonogram dyżurówaptek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - diety radnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - delegowanie radnych dokomisji bezpieczeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - składy osoboweKomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie Komisji,Skarg , Wniosków i Petycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany wbudżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - plan pracy rady.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 3975 z działkami nr 3470, 3979, 3976, 3974 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek nr 8163, 8164, 8165, 8166/6, 8167/5, 8173/1, 23822 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.12.2018

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Bałos Józef - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Banaś Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Banaś Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Marek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Drobny Marek - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hutniczak Zbigniew - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hajos Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korbel Gabriela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Korbel Gabriela - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kudzia Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kudzia Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kruźlak Artur + koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Madoń Czesława - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Lubaszka Rafał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sarlej Wit Mateusz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piórkowski Artur - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypuła Joanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Stypuła Joanna - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Tomasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Spannbauer Tomasz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surzyn Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surmiak Michał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Szwed Adam - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Woźny Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Talaga Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kuś Alina - koniec kadencji.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna