Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego (Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotamI: W3 z odcinka drogi krajowej nr 28 km 60 + 743 – 61 + 040 W4 z odcinka drogi krajowej nr 28 km 61 + 040 – 61 + 253 (do rowu melioracyjnego) w miejscowości Jordanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego (Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z drogi krajowej nr 28 w km 51 + 953 - 52 + 307 w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki 5948, 5944/5 z działkami sąsiednimi w Osielcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Babicz - korekta za 2018 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jacek Zając - korekta za 2018 rok.pdf"

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych działki 4234/5 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 3700/7, 3700/8 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 175/5 , 175/8, 175/108 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek 1899/33, 1899/5 z działkami sąsiednimi w Skawicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek 7520, 7521/6, 7556, 7561, 7564/1, 7555, 7565, 7566, 7567, 8923 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3473 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy końcowe.pdf"

29.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia granic działki nr 7127/1 z działkami sąsisednimi w Juszczynie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4323, 4396, 4398/9, 4398/10, 4396/1, 4427, 4312, 4311, 4430 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie robudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przpompownią ścieków w Łętowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budzów- etap 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek G.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8503 o pow. 0,4003 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4915 o pow. 0,0939 ha i nr 4930 o pow. 0,0479 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 793/4 o pow. 0,0902 ha, położonej w Hucisku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 451/15, 451/26, 451/27 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 5215 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 2225/4, 2225/3 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach. nr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna