Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24.10.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Maków Podhalański w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie w ciągu drogi powiatowej nr 1688k.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 656/3 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 6838 i 6839 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 4947/5 z działkami sąsiednimi w obrębie Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6084 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 2.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - wniosek.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6289/9 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie starosty suskiego w sprawie III etapu scalenia wsi Łętownia - okazanie projektu scalenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4601/1 i 4606/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5714/10 i 5714/44 w Zawoi [
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie II.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5583/1 w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 7532/2 i 7617/7
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 22 827/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 22819/3 i 22843/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9264/1 i 9280/18 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 21602/2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8553 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 4402/1 i 4402/2 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4415/8 i 4660/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawicaa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19727/2, 19726/21, 19726/29, 19726/28, 23386/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 3551, 3563, 3568, 3569 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17897/5, 17897/1, 17897/7 w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7653, 3155/1, 3155/7, 3155/8, 3155/12, 3155/17, 3148/11, 3148/12, 3148/10, 3148/2 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4498/1, 1898, 1897, 1892/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3071, 3086, 3092, 3096 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków P.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3599/1, 3604/1, 3596/1, 3604/3, 3585/1, 23631 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6828/2, 6825/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Informacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hucisko i Targoszów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Informacja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3210, 3211, 3213, 3214, 4933, 4324, 4325, 3208, 3209, 3331 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7459/1, 7595/1, 87/6, 86/1, 84/1, 85/1, 85/2, 85/3, 66/3, 87/1, 66/5, 66/8, 66/7, 7644, 66/4, 66/6, 81, 71/4 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 8463/3, 4180 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3311, 3310, 3307, 3308, 3309 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków Podhalański.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 22/1, 22/2, 23, 24, 64/10, w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3977, 4121 w Jachówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jachówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 18633/1, 18634/1, 23479/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4304/1, 7521/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17633, 23461/4, 23462 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2193/12, 2197, 2198, 2347/3, 2348, 23735, 2193/14, 2376/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3159/12, 3197, 23193/4 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4404, 4406/1, 4408/1, 4409/1, 4409/2, 4410/2, 4414/1, 4414/2, 7740, 7872, 4410/1, 4411/1, 4415/9, 4415/10, 7522/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1176/1, 1176/2, 1177, 1178/1, 1178/2, 4241/2 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2176/4, 2176/3, 2175/1, 2180/2, 2180/3, 2180/5, 2182/21, 2182/22, 2182/17, 7921, 7303/56 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 9488,9489,9491/2,9492/3,9487/2 w Suchej Beksidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3595/3 i 3595/4 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 1.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6501 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie dz. nr 6501.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6162 i 6143/1 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788 i 787 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 13/32 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 463/2, położonej w Tarnawie Dolnej,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie 17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 2980/34, położonej w Zembrzycach,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 16/38 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 4382/5 i 4383/3, położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2528/3, 2590/1, 2591/2, 2589/1, 2560, 2593/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4369/4, 4356/3, 4356/1, 4362/1, 251, 4356/4, 4416/1, 4354, 4356/5, 4413, 4414 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3766/32, 3766/3, 3766/5, 7671/1, 3766/31, 7670, 3757 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6966/3, 6965, 6966/1, 6914/1, 6915/2, 7242/2, 7248/79 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokończeniu obrad I sesji IV Kadencji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I Sesji IV Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4208/2 z działką nr 4208/3 w Kukowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki nr 5435 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia przebiegu granic działki nr 4401 w związku z jej podziałem z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Załacznik nr 4 Wycena- aktualny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia WZ.272.26.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w konkursie ofert złożonych w 2018 r. na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 1722 z działkami 1730/1, 1681, 7624/1, 1679/2, 1680 w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działek nr 644, 645/2, 651 z działkami nr 647/1, 649/1, 650/3, 652, 653/7, 645/1, 645/3, 643, 653/6, 206/2, 205/4, 175/4, 175/3, 173, 172, 170, 167/5, 167/4, 166/12, 166/14, 166/13, 166/3 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Juszczynie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Stryszawie oraz Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Zembrzycach oraz Marcówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3258/5, 3260/3, 3260/4, 3850/2, 4159/2 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3247, 3223/11, 3223/9, 3223/8, 3243, 3289/3, 4173/1, 3223/10, 3240, 3287/3, 3248 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6668, 6666 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2217/6, 2217/5 w Bystrej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788/2, 758/2, 782 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13357, 13484/14, 13353, 13349/1, 13359, 13360/1, 23310/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienei Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13831/2, 13838/2, 13838/1, 13831/1, 13827/1, 13828/1, 13829/1, 13913/1, 23372/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawoja.jpg - Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3758, 3764/1, 3764/4, 3766/18, 3765/3, 3765/1, 3765/2, 3766/16, 3766/19, 3766/20, 3757, 3766/25 Grzechynia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie Grzechynia.jpg - ZawiadomienieGrzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1964/1, 4599/1, 4506, 1966/1, 1963/1, 1961/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o wywłaszczeniu działki nr 2980/34 o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - decyzja 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 775/1, 775/2, 775/3 i 768/3 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 768/5 i 4701/1 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 2.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4071, 4070, 4069, 4065, 4447, 4090/1, 4067/1, 4067/2, 4045/2, 4045/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3630, 4673, 3673, 4672, 3629/1, 4459/1, 4676, 3678, 3686, 3677, 3676/2, 3629/3, 3629/2, 3696, 3624/3, 3624/2, 3624/1, 3622/6 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3677, 3686, 3685/1, 4459/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3676/2, 3677, 4459/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3784/3, 4543/12, 4455 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5845, 6038 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 162/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 161/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/3, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 1618/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19807, 19808, 19809/1, 19809/13, 19812/3, 19809/12, 19810/2, 19819/1, 19806/1, 19804/5, 19800/16, 19810/1, 19806/2, 19804/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 671/4, 671/3, 671/2, 671/1, 992/51, 992/15, 992/14 w Toporzysku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5242/17, 5242/23, 5242/7 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanow.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6772/1, 23252/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1249, 1247/2, 1247/1, 1245, 2511/1, 1246/5, 1246/4, 1246/3, 1246/2, 1246/1, 1248, 1250/1, 2678, 1243/2, 1243/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7682, 7675, 7676, 7681, 37674, 7554 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4740/2, 4741/5, 4741/6, 4743/2, 4743/3, 4740/3, 8589/1, 4741/7, 4742/2, 4743/4, 4742/1, 4743/15 w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Krzeszów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2705/4, 2705/7, 2704/1, 2704/2, 2705/5, 7123 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 651, 652, 650, 5312, 649, 798, 797, 792, 5325, 5326, 799, 790 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3971/2, 5543, 3971/3, 5546, 3965/3, 5547/4, 3965/4, 5563/1, 3977/2, 3971/1, 5563/3, 3965/1 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6926/1, 6927/5, 6925/1, 6927/4, 6928 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bieńkówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3610/8, 3610/9, 3610/10, 3610/14, 3610/15, 3610/16, 3610/7, 3610/11, 3610/17, 3610/26, 3613/76, 3613/78 w Bystrej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn zakończenie kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sławomir Hajos zakończeniekadencji.--.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Tadeusz Kosman korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spisak - Sowa Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Spisak Sowa korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Olgierd Kierski korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Mariusz Bartosiewicz korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimoń korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jarosaw Jażwiec korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Janusz Spannbauer korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Aneta Drobny korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Wanda Sumera końcowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na początekkadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na poczatek kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej BeskidzkieJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Zembrzycach oraz Marcówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Stryszawie oraz Zawoi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Juszczynie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Juszczyn.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działek nr 644, 645/2, 651 z działkami nr 647/1, 649/1, 650/3, 652, 653/7, 645/1, 645/3, 643, 653/6, 206/2, 205/4, 175/4, 175/3, 173, 172, 170, 167/5, 167/4, 166/12, 166/14, 166/13, 166/3 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 1722 z działkami 1730/1, 1681, 7624/1, 1679/2, 1680 w Grzechyni.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Tarnawa Dolna.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - na początekpełnienia funkcji (2011 rok).pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł - naczelnik Wydziału Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Roman - Dyrektor DPS w Łętowni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Roman - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jurzak Tadeusz - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jurzak Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zimoń Maciej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zimoń Maciej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zadora Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zadora Jan - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wróbel Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Wróbel Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Widz Stanisław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Widz Stanisław - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szpak Mariola - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szpak Mariola - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szewczyk Robert - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szewczyk Robert - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sumera Wanda - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sumera Wanda - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stec Andrzej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stec Andrzej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stanaszek Magdalena - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stanaszek Magdalena - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spisak Sowa Renata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spisak Sowa Renata - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spannbauer Janusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spannbauer Janusz - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Słowik Jolanta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Słowik Jolanta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Rapacz Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Rapacz Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ponikiewska Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Ponikiewska Zofia - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Polak Aneta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Polak Aneta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mysza Adam - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mysza Adam - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioletta - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioltta - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Marchiński Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Marchiński Marek - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lipka Sabina - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lipka Sabina - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kulak Urszula - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kuchcicki Jerzy -za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kozina Krystyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kozina Krystyna - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kosman Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kosman Tadeusz - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kopacz Agata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kopacz Agata - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołat Zbigniew - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołat Zbigniew - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Krzysztof - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kierski Olgierd - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kierski Olgierd - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kawończyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kawończyk Ewa - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kaleta Marian - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kaleta Marian - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jażwiec Jarosław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Jażwiec Jarosław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hujda Szymon - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Hujda Szymon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Harańczyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Harańczyk Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Grabowska Lucyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Grabowska Lucyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Joanna - ośiwdczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Joanna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Cieżak Krzysztof - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cieżak Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borzestowska Grażyna - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borzestowska Grażyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bartosiewicz Mariusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bartosiewicz Mariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Baczewski Janusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Baczewski Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - początek sprawowaniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - rozpoczęciepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borys Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bałos Józef - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - na zakończeniepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Matyasik Mieczysław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Matyasik Mieczysław - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświedczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Michał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Miachał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlrj Wit - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Pająk Andrzej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pająk Andrzej - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświaczenie za 2012r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Artur Kruźlak - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kruźlak Artur - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - ośwadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4762/16 z działkami sąsiednimi nr 4762/17, 4762/15, 4756/5 w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora ds.bieżącego utrzymania dróg i mostów w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent administracyjny w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora ds. administracyjno- kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Kultury, Promocji, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja  o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze : kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kasjera w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - geologa powiatowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem –Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. archiwalno-kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej  
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Referatu Gospodarki Mieniem,Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Mieniem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : Podinspektora - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działek nr 177, 178, 179, 181/1, 194,193,192 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7413, 7412, 7411, 7408, 7409, 7410, 7414, 7189/2 w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych działek nr 245, 244, 246, 234, 5285, 250, 249, 251, 254, 253, 255, 5284 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 919/1, 925/1, 918/1 w Osielcu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Osielec.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5195, 5192, 5194, 7256, 7260 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu odwadniającego w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodno prawnego w miejscowości Zawoja - Przysłop w celu wykonania systemu odwadniającego rejon osuwiska przy drodze powiatowej K1695, relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Żywieckiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływów z drogi powiatowej K1695 , relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pozwolenie wodno prawne.PDF
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Prognoza oddziaływania naśrodowisko .pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Aktualizacja Programu OchronyŚrodowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące oczywisty błąd pisarski w decyzyzji Starosty Suskiego z dnia 9 listopada 2011 r. znak: WG.6821.2.2011 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Scalanie gruntów części wsi Łętownia, Gmina Jordanów, Powiat Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.PDF
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących oraz prowadzenie nowych mostów na potoku Grzechynka w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 59-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 5439-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 1316-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 4828-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego odmawiające sprostowania orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej , przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Decyzja o ograniczeniu sposobukorzystania z nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie nr 2 .JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu przyjęcia granic działki nr 12305/14 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu przyjęcia granic działki nr 12305/14 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna