Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4896 o pow. 0,0547 ha, położonej w Stryszawie, a następnie w przypadku wniesienia odwołania wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na jej niezwłoczne zajęcie wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2 o długości całkowitej 86m.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 5134/1, 5134/2, 5133 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2259/8, 2259/9, 2259/10, 7502/1, 7503/56 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2259/8, 2259/9, 2259/10, 7502/1, 7503/56 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 7888/2, 709, 730/1, 728, 725/3 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3127/2 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu dedcyzji z dnia 30.12.2019 r. udzielającej Zarządowi Powiatu Suskiego pozwoleń wodnoprawnych w związku z przedsięwzięciem „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2 + 800 drogi powiatowej nr 1709 Sidzina – Sidzina Górna, na terenie gminy Bystra – Sidzina, Powiat suski” oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - odp. na interpelacje T. Spannbauer 30. 12.2019.jpeg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych dla działki 3094/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna