Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 892, 891/1, 891/2, 890/1, 886/1, 888/4, 888/3, 886/5, 886/4, 885/1, 885/2, 885/3 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Skład rady powiatu IV kadencji2010-2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Skład Rady Powiatu V kadencji 2014 -2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o rozpatrzeniu petycji -FROB.jpg"

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych na dz. 400/33 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budzów- etap 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci gazowej Ś/C dn63 PE100 SDR11 z przyłączem gazu ziemnego do budynku jednorodzinnego dn25 PE100 RC SDR11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek F.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2 o długości całkowitej 86m.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych/ przyjęcia przebiegu granic działek nr 1088, 1087 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 18347 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna