Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek nr 126/19, 128/1, 128/3, 128/2, 126/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610, 1618/15 w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic działek / stabilizacji punktów granicznych/ podziału działki nr 1166/4 z działkami sąsiednimi w Białce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 8209/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2043/2 i 2049/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI sesji rady powiatu VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki nr 508 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki nr 508 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Juszczyn.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki nr 508 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Juszczyn.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla działek 181/2, 184, 185, 190, 191/1, 2882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Śleszowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla działek 181/2, 184, 185, 190, 191/1, 2882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Śleszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Śleszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla działek 181/2, 184, 185, 190, 191/1, 2882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 6668/2, 6721/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 6668/2, 6721/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Skawica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 6668/2, 6721/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki nr 508 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 6668/2, 6721/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla działek 181/2, 184, 185, 190, 191/1, 2882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Śleszowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 6668/2, 6721/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV w miejscowości Budzów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek G.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV; oświetlenia przejścia dla pieszych drogi krajowej DK 28.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pani Aleksandry Dej działającej poprzez Pełnomocnika Pana Tadeusza Chmiela w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku bez nazwy w km 0 + 352 wraz z umocnieniem skarp i koryta potoku w miejscu przekroczenia w obrębie działek nr ewid. 7338/2, 8704, 7163/1 w mieejscowości Targoszów Gmina Stryszawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Działającej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Gazdę w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci elektroenergetycznej w rurze ochronnej pod dnem potoku Krzywy Potok w obrębie działki nr ewid. 7367/62 w Budzowie oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoków Krzywy Potok i potok Paleczka sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 7367/66, 7367/62, 5794, 5680/20, 7367/64, 2317/42 w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb: Tarnawa Górna.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu z dniem 01.01.2016 r., przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie, tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Kółka Rolniczego w Kurowie (RKR-319)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 3361 i 3362 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna