Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 5118/1, 5118/2, 5118/3, 5119/1, 5119/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działeki nr 15818/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3994/1 z działkami sąsiednimi w miejsowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej / wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek nr 1306/1, 1307, 1308/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wieprzec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej / wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek nr 12228, 12246/1, 12246/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działek nr 6884/2 i 6884/3 z działkami sąsiednimi w miejsowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działek nr 6884/2 i 6884/3 z działkami sąsiednimi w miejsowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznyh działki nr 5974 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznyh działki nr 15766/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1107/4 z działkami sąsiednimi w mmiejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków działki 1392/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia punktów granicznych działek nr 3125 i 3129/1 z działakmi sąsiednimi w miejscowości Jachówka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia punktów granicznych działek nr 3125 i 3129/1 z działakmi sąsiednimi w miejscowości Jachówka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia punktów granicznych działek nr 3125 i 3129/1 z działakmi sąsiednimi w miejscowości Jachówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8518 o pow. 0,0946 ha, położonej w Stryszawie, a następnie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na jej niezwłoczne zajęcie wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 3061 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 2868/1 z działkami sąsiednimi w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna