Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic z działkami sąsiednimi oraz podziału działek nr 6250/12, 6346/6, 6347, 6349/1 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 386/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wieprzec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewid. nr 3533/1, 3532/3 z działkami sąsiednimi w Sidzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1363/5 z działkami sąsiednimi w Kurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1363/5 z działkami sąsiednimi w Kurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Zawoja Chopy Dolne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 6441 położonej w Lachowicach i działka ewid. nr 4523, położonej w Stryszawie, a następnie wydanie decyzji o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem im rygoru natychmiastowej wykonalności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1641/1 z działką 1665 w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad. 2 - edytowalny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad 2. - do wydruku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 - plik tekstowy do wydruku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 edytowalny.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic działek nr 7259 i 7375 z działkami sąsiednimi w Żarnówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działek nr 16565/2 i 16566/7 z działkami sasiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja na żywo sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisja online
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 3157/10, 3157/4, 3157/8, 3157/7, 7655, 7654 z działkami sąsiednimi w Grzechyni w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynności przyjęcia granic dla działki nr: 20785/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynności przyjęcia granic dla działki nr: 20785/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 2381 z działka nr 2382 w Śleszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Wysoka na Osiedlu Ferówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Wysoka na Osiedlu Świdrówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1816/1, 1816/2, 1817 z działkami sąsiednimi w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
24 grudnia - dniem wolnym od pracy dla pracowników starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna