Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Osielec w jednostce ewidencyjnej: gmina Jordanów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/ ustalenia przebiegu granic działki nr 5191 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i przyłącza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8518 o pow. 0,0946 ha, położonej w Stryszawie, a następnie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na jej niezwłoczne zajęcie wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna