Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - przyjęte po 21.06.2015 r..PDF"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - przyjęte przed 21.06.2015 r..PDF"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania na wniosek firmy KURACJUSZ Kazimierz Gacek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z rozlewni wód „KURACJUSZ” Kazimierz Gacek w Suchej Beskidzkiej wylotem w km 0 + 600 do potoku Stryszawka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/PR Dz 63 PE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działki nr 21961/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Józef Bałos - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stypuła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Joanna Stypuła - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Surzyn
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Chudzik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krzysztof Chudzik - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Hutniczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak - oświadczenie za2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajda Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Habowska Elżbieta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9259/1 i 4331 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2257/6, 2257/17 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 4 Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją nr 2 z dnia 15 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.65.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6441 o pow. 0,0725 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej w pkt 1 decyzji z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.62.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5337 o pow. 0,0009 ha i nr 5427 o pow. 0,4604 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją z dnia 13 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.43.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3932 o pow. 0,0390 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Czarny Jadwiga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jadwiga Czarny - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Józef Bałos - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Babicz - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Ryszard Hadka - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Marek   
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Marek Drobny - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chudzik Krzysztof
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krzysztof Chudzik - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak  Artur  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Artur Kruźlak - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korbel Gabriela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Gabriela Korbel - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Alina Kuś - oświadczenie za 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kudzia Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sławomir Kudzia - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypuła Joanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Joanna Stypuła - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Tomasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Tomasz Spannbauer - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Wit Mateusz Sarlej - ośiadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pudo Stanisław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Stanisław Pudo - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jan Woźny - oświadczenie za 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Talaga - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szramowiat Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Andrzej Szramowiat - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jacek Zając - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek nr 782, 783, 789 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 4780, 4779 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna