Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Suskim za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 3676 z działkami nr 3675, 3677, 5531/3 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 3676 z działkami nr 3675, 3677, 5531/3 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic działek nr 23576/5, 23576/6 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek nr 2107/4, 2107/6 z działkami sąsiednimi w Kojszówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenie punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działek 578, 580, 581/12, 576/10 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach przyjęcia granic dla działek nr 907 i 906/1 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnychnr 8495 i 8498 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 5142 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek wg załącznika w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2781, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6579, 6580 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1107 z działkami 1105, 1108, 5343, 1106 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_7.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_6.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_5.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_4.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_3.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_2.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_1.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1107 z działkami 1105, 1108, 5343, 1106 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 11080/2, 11034/2 z działkami sąsiednimi, tj. 11080/1, 11080/3, 11081/2, 11081/1, 16145/1, 11085/2, 11085/1, 11034/3, 11030/3, 11030/2, 11030/1, 11034/1, 11035/2 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 11080/2, 11034/2 z działkami sąsiednimi, tj. 11080/1, 11080/3, 11081/2, 11081/1, 16145/1, 11085/2, 11085/1, 11034/3, 11030/3, 11030/2, 11030/1, 11034/1, 11035/2 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic 0działki nr 10179 z działkami 10182, 10180, 10176 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic 0działki nr 10179 z działkami 10182, 10180, 10176 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 122/13 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki nr 507/34 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Janusz Baczewski - Dyrektoz ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Baczewski Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Bartosiewicz - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bartosiewicz Mariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Borzestowska - Dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borzestowska G..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Brożyna - Naczelnik Wydziału Geodezji, Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Brożyna M..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Brożyna - Naczelnik Wydziału Geodezji, Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Brożyna M. - na koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Cieżak - Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cieżak Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Joanna Dyrcz - Dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Joanna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Paweł Dyrcz - Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Paweł.pdf
Dotyczy dokumentu:
Roman Dyrcz - Dyrektor DPS w Łętowni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Roman.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Grabowska - Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Grabowska Lucyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewa Janeczek - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Janeczek Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Jażwiec - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Jażwiec Jarosław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Kaleta - Podinspektor Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kaleta Marian.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kawończyk - Dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kawończyk Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Olgierd Kierski - Dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kierski Olgierd.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kołacz - Sekretarz Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kołacz - Sekretarz Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kołat - Dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołat Zbigniew.pdf
Dotyczy dokumentu:
Agata Kopacz - Dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kopacz Agata.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kosman - Nadleśniczy Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kosman Tadeusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Kozina - Skarbnik Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kozina Krystyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Kuchcicki - Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kuchcicki Jerzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urszula Kulak - Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kulak Urszula.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Kwak - Dyrektor ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kwak Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lach - Dyrektor SSM w Zawoi - Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lach Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lach - Dyrektor SSM w Zawoi - Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lach Jan - zakończeniepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sabina Lipka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lipka Sabina.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Marchiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Marchiński Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wioletta Mazur - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mazur Wioletta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Adam Mysza - Kierownik Referatu Drogownictwa w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mysza Adam.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aneta Polak - Podinspektor Wydz. Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Polak Aneta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zofia Ponikiewska - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Ponikiewska Zofia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Rapacz - Dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Rapacz Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Słowik - Kierownik Referatu Ewidencji Kierowców i Wydawania Praw Jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Słowik Jolanta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Renata Spisak - Sowa - Dyrektor PPP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spisak Sowa Renata.pdf
Dotyczy dokumentu:
Janusz Spannbauer - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spannbauer Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Stanaszek - Dyrektor ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stanaszek Magdalena.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stec - Kierownik Działu Organizacyjnego w PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stec Andrzej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wanda Sumera - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sumera Wanda.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mariola Szpak - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szpak Mariola.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Widz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Widz Stanisław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Wróbel - Z-ca Dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Wróbel Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Zadora - Dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zadora Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Maciej Zimoń - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zimoń Maciej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szymon Hujda - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Chujda Szymon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Kołacz - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - p.o. Naczelnik Wydziału Gedezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szewczyk R. - napoczątek pełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Książek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Książek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Książek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Książek Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kwaśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Kwaśny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kwaśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kwaśny Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pająk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Pająk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pająk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Pająk Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Kucia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Kucia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Kucia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kucia Arkadiusz - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Artur Piórkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Piórkowski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Artur Piórkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Piórkowski Artur - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - B. Gruca.pdf
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Gruca Barbara - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - B. Kołodziejczyk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołodziejczyk Bogusław- na koniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Czesława Madoń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cz. Madoń.pdf
Dotyczy dokumentu:
Czesława Madoń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Madoń Czesława - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Borys
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Borys.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Borys
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borys Jan - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Bałos.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bałos Józef - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Woźny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Woźny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Woźny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Woźny Jan - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Fortuna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Fortuna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Fortuna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Fortuna Józef - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Czaicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - R. Czaicki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Czaicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Czaicki Ryszard - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Czernik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Czernik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Czernik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Czernik Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Łuczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Łuczak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Łuczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Łuczak Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Dyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Dyrcz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Dyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Gancarz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - T. Gancarz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Gancarz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Gancarz Tadeusz - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Babicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - T. Babicz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Babicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Babicz Tomasz - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Władysław Łazarski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - W.Łazarski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Władysław Łazarski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Łazarski Władysław -na koniec kadnecji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wit Sarlej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - W. Sarlej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wit Sarlej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sarlej Wit - na konieckadencji.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna