Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY SUSKIEGO z dnia 01 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sidzina w jednostce ewidencyjnej Gmina Bystra-Sidzina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4046 i nr 4047, położonej w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5014/1, nr 5017/1 i nr 5017/4, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10148/2, 10148/3, 10148/4 z działkami 10154/1, 10150/1, 10146/1, 10228/1, 10224/3 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 14820/110 z działkami sąsiednimi w miejscowości Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
wprowadzono informacje na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi tj. działek nr 3553/1, 3553/2, 3555/1 z działkami sąsiednimi połozonymi w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna