Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wydaniu decyzji w związku z inwestycją „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 550 mb w miejscowości Zembrzyce, w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr K441233 K dz. ewid. nr 3686/5, 3741/32, 3741/33”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek nr 6437, 6440, 6442, 6445 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna