Rejestr zmian w biuletynie

25.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 19726/9 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze młodszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 13563/1, 13566/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz -Sprostowanie_do_Ogloszenia_z_dnia_16.12.2019r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - rozporządzenie - druki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 15488 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna