Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu PE 25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Malczewska (Ocieczek) Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krystyna Kozina - korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 14297 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości w związku z podziałem działki nr 3440/3 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5981/1 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Malczewska (Ocieczek) Anna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Anna Malczewska - za 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5914 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki nr 7251 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 16390/5, 16390/11 z działką nr 16390/12 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie oczynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla dz. 1969 i 1972 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 3366/3, 3178, 3183/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Baczyn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas VIII sesji rady powiatu w dniu 13 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Odpowiedź na interpelację Cz. Madoń z13. 06. 19 r.jpeg"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas VIII sesji rady powiatu w dniu 13 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Odpowiedź na interpelacje R. Babicz- 13.06. 19 r.jpeg"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas VIII sesji rady powiatu w dniu 13 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Odpowiedź na int. - W. M. Sarlej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działek nr 11729/1 i 11729/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków oraz stablizacji punktów granicznych dla dz. 469/5 z działkami sąsiednimi w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 8209/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bieńkówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz wód opadowych z przelewu burzowego z oczyszczalni ścieków Zawoja Widły zlokalizowanej na działce nr ewid. 22690/12 w Zawoi poprzez istniejący kolektor ścieków oczyszczonych do potoku Skawica.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, określonej decyzją z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.61.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6536 o pow. 0,2700 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5725 z dzialkami sąsiednimi w miejscowości Tarnawa Dolna.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 533/1, 534, 535 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 927/21 i 1022/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Naprawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna