Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie robudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przpompownią ścieków w Łętowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budzów- etap 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek G.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8503 o pow. 0,4003 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4915 o pow. 0,0939 ha i nr 4930 o pow. 0,0479 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 793/4 o pow. 0,0902 ha, położonej w Hucisku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 451/15, 451/26, 451/27 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 5215 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 2225/4, 2225/3 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach. nr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Suskiego o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 3249, 3251 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 22974/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7462/5 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16321/10, 16321/11 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz szkół i placówek oświatowych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna