Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ wyznaczenia/ ustalenia granic działki 2919/2 z działkami sąsiednimi w Palczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 9840/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 8823, 5810/2 z działkami sąsiednimi w Juszczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ wyznaczenia/ ustalenia oraz stabilizacji granic działek 598/1, 605/1, 606 z działkami sąsiednimi w Białce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11 w miejscowości Sucha Beskidzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Częściowa rozbiórka i przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na powiększeniu dwóch otworów okiennych w zewnętrznej ścianie budynku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wyska na działkach ewid. nr 156/8, 156/2, 156/4 obręb Wysoka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 954/3, 947/9, 948/5, 948/6 z działkami sąsiednimi w Białce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek nr 3430/3 i 3429 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek nr 3430/3 i 3429 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek nr 3430/3 i 3429 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek nr 3430/3 i 3429 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 1184, 1183 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 1184, 1183 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie zbiorcze dotyczące ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Sidzina, w związku z wykonywaniem Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie zbiorcze dotyczące ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Sidzina, w związku z wykonywaniem Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8107/1 z działkami sąsiednimi w Juszczynie. W związku z wykonywaniem Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Juszczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek 4019, 7556 z działkami sąsiednimi w Budzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek 585/5, 585/7, 576/7 z działkami sąsiednimi w Budzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia / wznowienia/ wyznaczenia granic działki 422/1 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna