Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska urzędnicze - młodszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków dla działki 452 i 453 z działkami sąsiednimi w miejscowości Naprawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic w związku z podziałem działki nr 1328, 1329, 1448/1 z działkami sąsiednimi w Żarnówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w Jordanowie-odcinek A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic działek nr 4776/1, 4777, 4778/1, 9037, 9038, 4775/4 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych , wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działki 21293/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 1886/3, 1885/92, 1887/2, 1885/50, 1885/52 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic działki 7154/2 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 1170/1 o pow. 0,1976 ha, nr 1312 o pow. 0,5823 ha i nr 1313 o pow. 0,1978 ha, położonej w Hucisku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ ustalenia przebiegu granic działek nr 4193, 1111 z działkami sąsiednimi w Baczynie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 265/1, 265/2 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic/ stabilizacji punktów granicznych/ podziału działki nr 2369/3, 2369/4 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna