Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 7888/2, 709, 730/1, 728, 725/3 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3127/2 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu dedcyzji z dnia 30.12.2019 r. udzielającej Zarządowi Powiatu Suskiego pozwoleń wodnoprawnych w związku z przedsięwzięciem „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2 + 800 drogi powiatowej nr 1709 Sidzina – Sidzina Górna, na terenie gminy Bystra – Sidzina, Powiat suski” oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - odp. na interpelacje T. Spannbauer 30. 12.2019.jpeg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych dla działki 3094/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa zespołu do podnoszenia ciśnienia wraz z rurociągiem technologicznych, instalacja elektryczna i sterowaniem.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 1052 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 749 z działkami sąsiednimi w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o nabyciu z dniem 01.01.2016 r. przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie o nazwie Kółko Rolniczego w Kurowie (RKR-319), tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 2505 z działkami sąsiednimi w miejscowości Lachowice.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków dla działek 16565/2 i 16566/7 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 20913/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8231 z działkami sąsiednimi w miejscowości Targoszów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna