Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z Kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Częściowa rozbiórka i przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podziału nieruchomości działki nr 3830 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5827, 5999 i 5997 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Powiat Suski - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zawoi. Oznaczenie działek, których dotyczyć będą czynności: 1356/4, 23146/1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych dla celów ewidencji gruntów i budynków, opracowanie mapy z projektem podziału dla działek nr 2165 z działkami sąsiednimi w mieście Jordanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1107/4 z działkami sąsiednimi w mmiejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 wraz z przyłączem PE DN 25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 wraz z przyłączem PE DN 25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 2755/25 z działkami sąsiednimi w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 5118/1, 5118/2, 5118/3, 5119/1, 5119/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna