Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 28.02.2020 r. o wszczęciu na wniosek Arkadiusza Krzesak działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stryszawa postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego likwidacji i przebudowy rowu przydrożnego, wykonania wylotów z kanalizacji deszczowej, usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. decyzji z dnia 15.01.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej potoku Skawica Sołtysia oraz wykonanie nowych obiektów w Skawicy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku planowaną inwestycją „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 550 mb w Zembrzycach w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr 441233K dz. nr ewid. 3686/5, 3741/32, 3741/33
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna