Rejestr zmian w biuletynie

04.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na powiększeniu dwóch otworów okiennych w zewnętrznej ścianie budynku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i przyłącza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego, przebudowa ściany zewnętrznej, rozbiórka schodów zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania inwestycyjnego pn.”": “ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pewelka-Hucisko w miejscowości Pewelka”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna