Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów grnicznych działek nr 19726/28, 19726/30, 19732 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów grnicznych działki nr 6462/2 z działkami sąsiednimi w Grzechyni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie robudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przpompownią ścieków w Łętowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic/wznowienia punktów granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ przyjęcia granic działki 4131/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 5099/3 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bystra Podhalańska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu r/c PE dn 25 do budynków mieszkalnych w m. .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla dz. 2851/4, 2896/1, 2898/7 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Toporzysko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4123/2, 4122/2, 4121/2 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych położonychw Zawoi. Oznaczenie działek, których dotyczyć będą czynności : 15434/1, 15434/2, 15432/1, 15445/3, 15433, 15436, 15442
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3844/5, 3844/15 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Korekta za 2018 Zofia Ponikiewska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek 6217/1, 6217/2, 6218/2 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna