Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sidzina na Osiedlu Szpakowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr: 1107, 1104/1 z działkami sąsiednimi w Jachówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych /wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działek nr: 12061/4, 12071/2, 12078/1, 12079/3, 12080/2, 12083/2, 12088 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 3 - Rejon osiedla Matuszyki.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA SUSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 380/3 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 3203 o pow. 0,4062 ha i nr 3360 o pow. 0,3367 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2089/2 oraz 2089/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2089/2 oraz 2089/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1690/2 z działkami sąsiednimi w Kukowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Stryszawa.pdf - ZawiadomienieStryszawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie Stryszawa.pdf - ZawiadomienieStryszawa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - protokół z XLIV sesji z 30.08.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - protokół z XLIV sesji z 30. 08. 2018r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1922/56, 1922/65, 1922/61 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Projekt uchwały dotacja ZOZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - zmianyw w budżecie - projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zmiana statutu - 2018 - projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 19612, 19641, 19615, 24091, 24092 z działkami sąsiednimi położonymi w Zawoi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 19612, 19641, 19615, 24091, 24092 z działkami sąsiednimi położonymi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 15641 z działkami sąsiednimi położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 15641 z działkami sąsiednimi położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach przyjęcia przebiegu granic oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych w Suchej Beskidzkiej dla działek wg załącznika.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10078 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna