Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla dz 1209/3, 1217/1, 1218/6 z działkami sąsienimi położonymi w miejscowości Zachełmna.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 3100, 3096, 3098, 3099 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki 15808 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z wszczęciem postępowania scaleniowego obejmującego grunty położone w obrębie Łętownia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podzialu działki numer 4832 z działkami sąsiednimi w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 21574, 21575/1, 21576/2, 21621/60 i 21544/10 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr. 1583/1, 1583/2 z działkami sąsiednimi w Budzowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu dot. . wszczęcia postępowania na wniosek Państwa Renaty i Władysława Kowalczyk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na prawym brzegu potoku Dziarski w km 3 + 352 – 3 + 387 na działce nr ewid. 181/6w miejscowości Toporzysko opaski z narzutu kamiennego o długości 35 m oraz lokalizację tego obiektu budowlanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Marcina Jacyszyn (Inwestor: Pan Bartłomiej Jaromin) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych, wykonanie studni chłonnej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu dla potrzeb projektowanej myjni samochodowej w miejscowości Toporzysko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb: Krzeszów..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki numer 3746/7 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach pojętych w celu ustalenia przebiegu granic działki oraz przyjęcia granic nieruchomości dla działki numer 24435/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach pojętych w celu ustalenia przebiegu granic działki oraz przyjęcia granic nieruchomości dla działki numer 24435/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna