Rejestr zmian w biuletynie

22.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach przyjęcia przebiegu granic oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych w Suchej Beskidzkiej dla działek wg załącznika.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10078 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz wymiana i budowa nowych przyłączy w miejscowości Maków Podhalański
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 4 - Rejon osiedla Storczoły
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6443 o pow. 0,6981 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Suchej Beskidzkiej i Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5657 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3870/1, 3870/2, 8955, 3871/2 z działką 8501 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków dz. nr 1657, 1662/16 z działkami sąsiednimi położonych w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w Budzowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJIA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1530/12, 1530/11 z działakmi sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna