Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działki 5367 z działkami sąsiednimi w Jordanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działki 1828 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działek 8045, 4051/20 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działek 341, 342/1 i 365 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bieńkówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wydaniu decyzji w związku z inwestycją „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 550 mb w miejscowości Zembrzyce, w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr K441233 K dz. ewid. nr 3686/5, 3741/32, 3741/33”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek nr 6437, 6440, 6442, 6445 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działek 704/3, 704/5 z działkami sąsiednimi w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działki 4416 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek nr 4502/1, 4502/2 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4933, 7685/2, 4841/2, 7920, 7919, 4630/1, 7697/1, 4899/1, 4937/1, 4935, 7671/1, 4934 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechnia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna