Rejestr zmian w biuletynie

15.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1530/12, 1530/11 z działakmi sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Postanowienie z 11.09.2018 r. w sprawiepowołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie starosty suskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3128/3, 3128/4 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działek nr 91, 92, 93, 94, 844 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna