Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 13563/1, 13566/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz -Sprostowanie_do_Ogloszenia_z_dnia_16.12.2019r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - rozporządzenie - druki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 15488 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej potoku Skawica Sołtysia w km 0 + 030 oraz wykonanie nowych obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej PE100 SDR17 pod dnem cieku „Bez nazwy” w km0 + 352 wraz z umocnieniem skarp i koryta potoku w miejscu przekroczenia w miejscowości Targoszów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek nr 1144/3, 1143/3, 1141/3, 1143/4, 1141/1, 1126/3, 1126/1, 1127/1 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic działek nr 5185/1, 5187, 5188, 5189/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna