Rejestr zmian w biuletynie

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeszów w jednostce ewidencyjnej Gmina Stryszawa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnawa Górna w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek nr 1178/1, 1178/2, 1178/3 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki nr 4614/2 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6713, 6712, 6711/1, 6719 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działki 4748/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Krzeszów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 7950 z działkami sąsiednimi w mieście Sucha Beskidza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 7950 z działkami sąsiednimi w mieście Sucha Beskidza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 10612/1, 10613/1, 10614 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działek 988, 989, 997, 998 z działkami sąsiednimi w miejscowości Hucisko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna