Rejestr zmian w biuletynie

25.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7413, 7412, 7411, 7408, 7409, 7410, 7414, 7189/2 w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych działek nr 245, 244, 246, 234, 5285, 250, 249, 251, 254, 253, 255, 5284 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 919/1, 925/1, 918/1 w Osielcu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Osielec.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5195, 5192, 5194, 7256, 7260 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu odwadniającego w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodno prawnego w miejscowości Zawoja - Przysłop w celu wykonania systemu odwadniającego rejon osuwiska przy drodze powiatowej K1695, relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Żywieckiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływów z drogi powiatowej K1695 , relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pozwolenie wodno prawne.PDF
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Prognoza oddziaływania naśrodowisko .pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Aktualizacja Programu OchronyŚrodowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące oczywisty błąd pisarski w decyzyzji Starosty Suskiego z dnia 9 listopada 2011 r. znak: WG.6821.2.2011 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Scalanie gruntów części wsi Łętownia, Gmina Jordanów, Powiat Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.PDF
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących oraz prowadzenie nowych mostów na potoku Grzechynka w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 59-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 5439-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 1316-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 4828-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego odmawiające sprostowania orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej , przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Decyzja o ograniczeniu sposobukorzystania z nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie nr 2 .JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów /ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek 6462/1, 6462/2, 6451, 6453, 6459, 6460, 6463, 6467 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Wysokiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Wysokiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 464, 7598/1, 463, 458, 7172/1, 7171/1 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2018 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2014 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Piotr Talaga - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Rafał Lubaszka - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Piórkowski - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z 24 lutego 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 24 lutego 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 27 stycznia 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z dnia 27 stycznia 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z 30 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIX sesji w dniu 8 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXVII sesji w dniu 29 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXVI sesji w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIV sesji w dniu 25 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXII sesji w dniu 27 lipca 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXI sesji w dniu 27 czerwca 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXX sesji w dniu 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXV sesji z dnia 29 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXIV sesji z dnia 9 grudnia 2016 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXII sesji z dnia 20 września 2016 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXI sesji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XX sesji z dnia 13 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych - informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 15 października 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Jan Woźny - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Rafał Lubaszka - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Jan Banaś - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Michał Surmiak - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Piórkowski - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radna Joanna Stypuła - interpelacje z dnia 26 maja 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Michał Surmiak - interpelacje z dnia 25 marca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Stanisław Czernik - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z 30 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Skład Rady Powiatu V kadencji 2014 -2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Powiatu V kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2526 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wysoka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Wysoka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Skawica Limów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2526 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wysoka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 21.11.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2102/3 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Uchwała Rady Nr 323.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi dla dz. 1154/1, 1153/2 i 1139 z działkami sąsiednimi w miejscowości Toporzysko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zwiadomienie Jordanów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.15.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działka ewid. nr 1060 o pow. 0,2102 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.14.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działki ewid. nr 3267/6 o pow. 0,2624 ha i nr 3282/2 o pow. 0,6240 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.22.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Pewelce ozn. jako działka ewid. nr 1039 o pow. 0,1812 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.16.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działki ewid. nr 3267/5 o pow. 0,1878 ha i nr 3267/10 o pow. 0,0249 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 2537 o pow. 0,0424 ha i nr 2538 o pow. 0,1881 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 1008 o pow. 0,0889 ha, położonej w Pewelce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 2736 o pow. 0,0745 ha i nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3282/1 o pow. 0,2482 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3267/8 o pow. 0,1453 ha, położonej w Kurowie,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 1899/59 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 2/18 znak: WA.6740.1.271.2018.LG z dnia 17.08.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą: odbudowę drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Osielec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Osielec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sidzina na Osiedlu Szpakowa.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
wprowadzono informacje na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Zawoi
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Nagrania archiwalne sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nagrania archiwalne sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna